Udruženje književnih i filmskih stvaralaca “Poeta film” osnovano je 5. januara 2018. godine sa ciljem da pomogne realizaciji snimanja filma po romanu “Srpsko srce Johanovo” autora Veselina P. Dželetovića.Glavni producent filma biće “Bandur film”.