Poeta film

Poštovani

Vašu dinarsku donaciju za snimanje filma HARVEST,
po romanu „Srpsko srce Johanovo“,
možete uplatiti na naš račun:

 

Udruženje POETA FILM
Radnička 5d Beograd-Čukarica

265109031000121640
RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD
osnova plaćanja 87 – donacije i sponzorstva

Ovim filmom možemo povesti najveću diplomatsku misiju za očuvanje Kosova i Metohije i odbraniti ga na najbolji mogući način!!!