Paul Kampf je glumac, reditelj, pisac i predavač u studiu glume Paul Kampf Studios. Bio je osnivač i umetnički direktor Breadline Theatre Group u Čikagu. Pisac scenarija za film HARVEST.