Roman „Srpsko srce Johanovo“ napisan je po istinitom događaju. Nemac kupuje srce kidnapovanog Srbina, i odlazi na Kosovo i Metohiju da finansijski pomogne njegovoj porodici. Susret sa sinom čoveka čije srce nosi bio je sudbonosan i on ga nakon tri godine usvaja. Ova priča pokazuje sva stradanja srpskog naroda na Kosmetu. Roman je doživeo 15 izdanja i preveden je na desetak jezika. Film HARVEST snima se upravo po ovom romanu!

Srpski jezik

Roman koji je doživeo 14 izdanja i preveden na sve svetske jezike!!!

Engleski

Roman koji je doživeo 14 izdanja i preveden na sve svetske jezike!!!

Nemački

Roman koji je doživeo 14 izdanja i preveden na sve svetske jezike!!!

ruski

Roman koji je doživeo 14 izdanja i preveden na sve svetske jezike!!!

ruski

Roman koji je doživeo 14 izdanja i preveden na sve svetske jezike!!!

jermenski

Roman koji je doživeo 14 izdanja i preveden na sve svetske jezike!!!

francuski

Roman koji je doživeo 14 izdanja i preveden na sve svetske jezike!!!

francuski

Roman koji je doživeo 14 izdanja i preveden na sve svetske jezike!!!

Makedonski

Roman koji je doživeo 14 izdanja i preveden na sve svetske jezike!!!

Makedonski

Roman koji je doživeo 14 izdanja i preveden na sve svetske jezike!!!

Rumunski na prevodu

Roman koji je doživeo 14 izdanja i preveden na sve svetske jezike!!!

Grčki na prevodu

Roman koji je doživeo 14 izdanja i preveden na sve svetske jezike!!!