GENERALNI SPONZOR – POKROVITELj

Kao najveći i najvažniji partner u proizvodnji i plasmanu filma, Pokrovitelj je prisutan u apsolutno svim segmentima i fazama – od prve klape, preko prizvodnje, premijere i distribucije filma, pri čemu ima najistaknutije mesto. Pored toga, ima mogućnost da u saradnji sa proizvodnim i marketinškim timom aktivno učestvuje u osmišljavanju i realizaciji svog prisustva u kampanji za film i samom filmu.


PR AKTIVNOSTI

Počinju od trenutka kada se zvanično objavi početak priprema za snimanje filma. Aktivno se prati ceo proces priprema za snimanje i snimanje filma, a traje i tokom festivalskog života i bioskopske distribucije filma, u skladu sa prethodno usvojenim planom. Ukupno oko godinu dana.

Podrazumeva prisustvo predstavnika i proizvoda Pokrovitelja, spominjanje Pokrovitelja, logo na pres panou, promotivni materijal Pokrovitelja filma:

 • Konferencije za novinare povodom početka i završetka snimanja, najave premijere filma
 • Novinski tekstovi, gostovanja na TV i radio stanicama
 • Internet / društvene mreže / internet prezentacija filma

PROMOTIVNE AKTIVNOSTI

Logo, proizvodi i promotivni materijali Pokrovitelja filma.

 • Premijera filma / veliki koktel nakon premijere – Pokrovitelj dobija određen broj ulaznica i pozivnicu za svečani koktel gde će moći da upozna autorsku i glumačku ekipu filma
 • Reklamni spot Pokrovitelja pre uvodne špice filma na premijeri
 • Koncert – uživo izvođenje muzike iz filma

OGLAŠAVANjE

Logo Pokrovitelja filma

 • TV spot
 • Radijski spot / spominjanje na kraju spota
 • Plakati filma / 2000 kom.
 • Promotivni leci / 10.000 kom.
 • Novinski oglasi i internet baneri
 • Digitalni bilbordi
 • Bilbordi

PLASMAN PROIZVODA

Vidno prisustvo proizvoda u određenim scenama u filmu ukoliko je scenarijem predviđeno korišćenje tih proizvoda


ŠPICA FILMA

Logo i zahvalnica Pokrovitelju na odjavnoj špici filma – samostalno i pre svih ostalih


DISTRIBUCIJA FILMA

Logo na omotu svih nosača slike (DVD…) / Logo na omotu CD izdanja sa muzikom iz filma