Udruženje književnih i filmskih stvaralaca „Poeta film“ osnovano je 5. januara 2018. godine sa ciljem da pomogne realizaciji snimanja filma po romanu „Srpsko srce Johanovo“ autora Veselina P. Dželetovića. Članovi tima radiće na organizovanju donatorskih akcija, sklapanju ugovora o štampi i reklami u Priložniku kao i pripremnim radnjama za organizovanje sastanaka sa potencijalnim sponzorima i donatorima.